Kandráčová Monika - Radostné vianoce všetkým Vám

AI8953-2

Nový produkt

Výber najkrajších slovenských kolied a vianočných piesní

Počujete spievať zvony vianočné?

Počujete, ako znejú radostne?

Rozprávajú sväté zvesti dojemné,

že Pán Ježiš narodil sa v Betleme.

Label: A.L.I.     CD 

Viac detailov

Ukážka

7,99 € s DPH

Detaily

Počujete spievať zvony vianočné?

Počujete, ako znejú radostne?

Rozprávajú sväté zvesti dojemné,

Že Pán Ježiš narodil sa v Betleme.

 1. Nesieme Vám novinu
 2. Počujete spievať zvony vianočné
 3. Vstávajte pastieri
 4. Hľa zástup zboru anjelského
 5. Búvaj dieťa krásne
 6. Hľa, Boh prišiel k nám, aleluja
 7. Pastieri hore vstaňte
 8. Plesajme všetci ľudia
 9. Nebo so zemou
 10. Aký je to svit
 11. Panna čistá dnes Ježiša Krista porodila
 12. Dnešný deň sa radujme
 13. Ej, hody, hody
 14. V Betleheme je teraz novina
 15. Ježiško maličký
 16. Keby ja mal mnoho peňež
 17. Ľudia všetci zaplesajte
 18. Do hory, do lesa valasi
 19. Tichá noc

Hrá Ľudová hudba Šarišan

Spev: Monika Kandráčová, Ondrej Kandráč, ženská a mužská spevácka skupina Šarišan, detský zbor Radosť Bardejov, detský zbor Zvonček Prešov

Hrá Ľudová hudba Šarišan

Hudobné úpravy piesní: Vincent Fedor, Ján Saloka, Ladislav Kišeľák, Ľubomír Šebej, Vladimír Ľjubimov

Label: A.L.I. CD