ZLATA PRIADKA, TROJRUŽA - Zlatá edícia rozprávok

AI4139-2

Nový produkt

V jednej dedine žila raz jedna mamka so svojimi tromi dcérami. Dve boli šikovné no najstaršej Hanke akoby všetko od rúk odpadávalo.Mamka by ju najradšej stoj čo stoj vydala a tak ženíchovi nahovorí, že Hanka má zlaté ruky a vie ľan na zlatú priadzu premieňať.
Rozprávky Pavla Dobšinského 
Label: A.L.I.   

Viac detailov

Ukážka

6,99 € s DPH

Detaily

l. Zlatá priadka
V našej krajine, v jednej dedine, žila raz jedna mamka so svojimi tromi dcérami. Katka a Marka boli dievčence šikovné, pracovité, no najstaršej Hanke akoby všetko od rúk odpadávalo. Od roboty bočila, praslicu ani poriadne do ruky chytiť nevedela a večne len za pecou postávala. Jedného dňa zavíta ku nim driečny mládenec Michal.  Miškovi sa Hanka zapáči, a tak si ju odvedie domov, kde ju už čakajú kopy nespradeného ľanu. Hanka svojimi slzami privolá škriatka Martinka Klingáča, ktorý z nej urobí Zlatú priadku. Nič však nie je zadarmo. Do roka a do dňa príde Martinko Klingáč zas a Hanka musí hádať jeho. Ak by neuhádla, stane sa veľké nešťastie. Aké? To sa už dozviete v rozprávke o Zlatej priadke.

Účinkujú:  Rozprávač: Leopold Haverl

               Michal: Michal Gučík

               Hanka: Kristína Dubajová

               Matej: GustávLegéň

               Mamka: Eva Rysová

               Katka: Vladena Kalandrová

               Marka: Kvetoslava Kmotorková

               Martinko Klingáč: Karol Čálik

               Slúžka: Nataša Kulíšková

               Starena: Hana Kostolanská

               Chlapček: Michal Domonkoš

2. Trojruža

Chudobný uhliar žije v hore sám so svojimi tromi deťmi. Najstaršia Julka je už dievka na vydaj, a otec by ju rád vyviedol z lesnej samoty medzi ľudí. Vyberie sa teda do dediny pohľadať jej službu. Na spiatočnej ceste zablúdi do končín, v ktorých ešte nikdy nebol a odkiaľ sa nemôže nijakovsky vymotať. Nájde tam zámok, v ktorom akoby sa všetko dialo samo od seba - prestrie sa stôl, zažne svieca, odostelie posteľ. Počuť aj mohutný hlas hostiteľa, no človeka nikde nevidno. Tajomný hostiteľ totiž ani nie je človek. To však zistí až odvážna Julka, ktorá musí do čudesného zámku nastúpiť do služby, ako výmena za kvet - trojružu, ktorú uhliar odtrhne v záhrade. Ako sa to všetko skončí a kto je onene tajomný hostiteľ, to už vám dopovie rozprávka o trojruži. Prezradíme len toľko, že ľudská láska a šľachetné srdce sú tisíckrát mocnejšie ako všetky záhady a čary sveta.

Účinkujú:   Rozprávač: Leopold Haverl

                Uhliar: František Kovár

                Uhliarka: Mária Dacejová

                Julka: Natália Blahová

                Katka: Danica Matulayová

                Ďurko: Michal Domonkoš

                Medveď: Jozef Šimonovič

Na motívy  rovnomenných rozprávok Pavla Dobšinského napísala Maja Glasnerová.

Réžia: Vladimír Rusko st.

Dramaturgia: Elena Matulayová

Výber hudby: Dana Reková

Zvuková  réžia: Ing.Peter Janík

Výtvarný návrh C Miroslav Regitko

Grafická úprava C Layout, JS

 Label: A.L.I.